Köyliöläisten yrittäjien, maatilayrittäjien ja yhdistysten palvelu- ja tuotehakemisto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanketietoa 
Köyliön virtuaalinen kuntakeskus- hanke
 
 • Hyvän yhteistyän ansiosta hanke onnistui yli odotusten.
 • Hanke oli koko ajan aikataulussa ja pysyi hyvin talousarviossa.
 • Kaikki hankkeen tavoitteet saavutettiin.
 • Mukaan hankkeeseen saatiin enemmän osallistujia kuin hankesuunnitelmassa tavoiteltiin.
 • Hankkeeseen lähti mukaan 71 yritystä ja 22 yhdistystä.
Tavoitteet
 
 • Parantaa yrittäjien, maatalousyrittäjien ja yhdistysten näkyvyyttä, tunnettavuutta ja löydettävyyttä. Köyliössä on paljon eri alojen yrityksiä: laadukkaita tuotteita ja monipuolista osaamista.
 • Tukea yhteismarkkinointia
 • Antaa tietotekniikkakoulutusta
 • Tiivistää yrittäjien välistä yhteistyötä ja lisätä verkostoitumista
 • Aktivoida Köyliön yrittäjät ry:n toimintaa
Toteutus
 
 • Rakennettiin internetiin virtuaalinen kauppa- ja palvelukeskus osoitteeseen www.koylio.com
 • Painettiin paperinen palveluhakemisto, joka jaettiin Köyliössä kaikkiin talouksiin ja loma-asuntoihin
 • Järjestettiin tietotekniikkakoulusta, joka suunniteltiin tarvelähtöisesti
 • Suunniteltiin ja toteutettiin logo Köyliön yrittäjäyhdistykselle.
Hyätyjä
 
 • Köyliöläiset yhdistykset, yritykset ja niiden tuote- ja palvelutarjonta on saatu hyvin laajan yleisän tietoisuuteen.
 • Portaalissa www.koylio.com on ollut paljon kävijäitä. Toukokuussa 2006 rikkoutui 5 000 kävijän raja ja toukokuussa 2007 rikkoutui 20 000 kävijän raja.
 • Osalle osallistujista on jo ollut konkreettista hyätyä hankkeesta, kun koylio.comin kautta on tullut uusia asiakkaita.
Hankkeen toteuttajat
 
 • Köyliön virtuaalinen kuntakeskus-hanke aloitettiin 1.2.2005 ja se päättyi 28.2.2006.
 • Hankkeen hakijana ja koordinoijana oli Köyliön Yrittäjäyhdistys ry.
 • Digiteekki Oy toteutti portaalin, www.koylio.com sivuston ja hoiti hankkeen vetäjän tehtävät.
 • Painetun palveluhakemiston tuottivat MainosNummi ja Kuvaviestintä Vahteristo
 • Yrittäjäyhdistyksen logon suunnitteli MainosNummi.
Tällä hetkellä
 
 • Palvelusivusto on köyliöläisten yhteinen tiedotuskanava
 • Sivustoa ylläpidetään ja täydennetään. Siitä löytyy ajan tasalla olevat tiedot köyliöläisistä yrityksistä ja yhdistyksistä.
 • Yritysten ja yhdistysten on mahdollista edelleen tulla mukaan portaaliin.
Sivun alkuun
 
Yrittäjien syyskokous ja vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä
Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari
Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari
Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari
Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari
Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari
Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari

Vuoden 2011 Köyliöläinen yrittäjä on Juha-Pekka Jaskari