Köyliöläisten yrittäjien, maatilayrittäjien ja yhdistysten palvelu- ja tuotehakemisto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linkit


Linkkilistalle on kerätty yrittäjille, maatalousyrittäjille ja yhdistyksille hyödyllisiä www-osoitteita.

Maaseutu-, elinkeino-, ja seurakuntatoiminta
Yritysten perustaminen, kehittäminen ja neuvonta
Luvat ja elinkeinoilmoitukset
Edunvalvonta
Verotus
Verkkopalvelut
 
Maaseutu-, elinkeino- ja seurakuntatoiminta
 
Köyliön kunta
Köyliön kunnan kotisivut
 
Köyliön seurakunta
Köyliön seurakunnan kotisivut
 
Pyhäjärviseudun Kehittämisyhdistys ry
Maaseudun paikallinen toimintaryhmä Satakunnassa, jonka toiminta-alueeseen kuuluu Eura, Kiukainen, Köyliö ja Säkylä. Yhdistys avustaa Pyhäjärviseudun asukkaita viemään heidän kehittämisideoitaan eteenpäin.
Sivun alkuun
Yritysten perustaminen, kehittäminen ja neuvonta
 
Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-Keskus)
TE-keskusten yhteiset sivut. TE-keskukset tarjoavat neuvonta-, rahoitus-, koulutus- ja kehittämispalveluita, jotka liittyvät työvoima- ja elinkeinokysymyksiin.
 
Satakunnan TE-keskus
Satakuntalaisen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan palvelukeskus.
 
Yrityspalvelu Enter
Aloittavien yrittäjien neuvonta- ja palvelukeskus, joka tarjoaa yrityksen perustamisvaiheessa henkilökohtaista konsultointia, yrittäjyyskoulutusta ja rahoitusneuvontaa. Toimipisteet Porissa ja Huittisissa.
 
Prizztech Oy
Satakuntalainen kehittäjäorganisaatio, jonka tavoitteena on elinkeinoelämän ja maakunnan kilpailukyvyn parantaminen. Prizztech Oy toteuttaa tehtäväänsä pääasiassa kehitysohjelmien ja -hankkeiden avulla.
 
Finnvera Oyj
Valtion omistama Finnvera Oyj tarjoaa yrityksille lainarahoitusta, takauksia ja vientitakuita. Finnvera Oyj on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Aluekonttori Porissa.
 
Keskuskauppakamari
Kauppakamarien yhteistyöelin, joka toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja yrittäjyyttä. Keskuskauppakamarin toimintaa säätelee kauppakamarilaki.
 
Rauman kauppakamari
Rauman seudun yritysten edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaatio.
 
Teknologian Kehittämiskeskus (Tekes)
Yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoiset ideat liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja.
Sivun alkuun
Luvat ja elinkeinoilmoitukset
 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. PRH edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
 
Kaupparekisteri
Julkinen tietopankki yrityksistä, jota Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää. Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevia tietoja kaupparekisteriviranomaisen vastaanottamien ilmoitusten ja tiedonantojen perusteella. Rekisterin tietosisältö on säädetty laissa.
 
Yhdistysrekisteri
Patentti- ja rekisterihallitukseen kuuluva yhdistysrekisteriasiainyksikkö käsittelee yhdistysten perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset, tekee yhdistyksen sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastukset, antaa asiakkaille juridista neuvontaa sekä otteita ja todistuksia luetteloista, rekisteristä ja asiakirjoista.
Sivun alkuun
Edunvalvonta
 
Suomen Yrittäjät
Yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittinen keskusjärjestö.
 
Satakunnan Yrittäjät
Suomen Yrittäjien aluejärjestö Satakunnan alueella.
 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maataloustuottajain, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien valtakunnallinen talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö.
 
MTK-Satakunta
Maataloustuottajain Satakunnan Liitto - MTK-Satakunta r.y
Sivun alkuun
Verotus
 
Verohallinnon sivut
Sivuilta löytyy tietoa verotuksesta sekä verohallinnon lomakkeet.
Sivun alkuun
Verkkopalvelut
 
Satakanta
Satakuntalaisten yritysten tuote- ja palveluhakemisto.
Palvelua ylläpitävät seudulliset elinkeinoyhtiöt: Rauman Seudun Kehitys Oy ja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy.
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhdessä ylläpitämä palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.
 
Yhdistysnetti
Yhdistysnetti on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä palvelu, joka sisältää perustiedot kaikista yhdistysrekisterissä olevista yhdistyksistä.
 
ElmaTYVI
Palvelu, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehdä sähköisiä ilmoituksia viranomaisille ja muille lakisääteisiä tietoja kerääville organisaatioille.
 
Lomakepalvelu
Palvelu sisältää julkishallinnon lomakkeita ja asiointipalveluja.
 
Palkka.fi
Palvelu on tarkoitettu palkanlaskentaan, jossa tyäntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 1- 5 henkeä.
 
HILMA-palvelu
Julkisten hankintojen reaaliaikainen ilmoituspaikka.
 
Yritys-Suomi
Kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoima verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Tie yritysten julkisiin palveluihin.
Sivun alkuun
 
Yrityselämään tutustumista moottoriradalla 2011
Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa moottorirataan yrittäjyyskasvatuspäivänä
Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa 
				moottorirataan yrittäjyyskasvatuspäivänä
Ystävänpäivägaala
Lallintalolla
Yrittäjien Ystävänpäivän Gaala Lallintalolla
Yrittäjien Ystävänpäivän Gaala Lallintalolla 14.2.2008
Talvipäivä Alastaron moottoriradalla 2008
Tarmo ja Aulikki
Sari