Köyliöläisten yrittäjien, maatilayrittäjien ja yhdistysten palvelu- ja tuotehakemisto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhat tiedotteet
Köyliöläisten yhdistysten yhteispalaveri
15.11.2014

Köyliöläisten yhdistysten yhteispalaveri

Paikka: Kunnanvirasto
Aika: torstai 20.11.2014  klo 18

Köyliön kunnan alueella toimivat yhdistykset ovat joutuneet pohtimaan mahdollisen kuntaliitoksen edellä yhteistoimintojaan julkisen tahon kanssa sekä toimintaresurssiensa tulevaisuutta.

Monesti tuo resurssi on kunnan omistama kiinteistö, toisille kunnan ylläpitämä virkistyskohde järven rannalla tai ulkoilureiteillä. Tilaisuudessa toivotaan kuultavan yhdistysten hallitusten huolenaiheet sekä mahdollisia pohdintoja ratkaisuista.

vastauspyyntö 19.11. klo 15 mennessä tarja.syvanen@koylio.fiKäsikirjan toteutus

Mahdollisuutena kirkastaa päättäjille huolenaiheet, olisi koota paperille tieto köyliöläisten yhdistysten toiminnasta ja tavoitteista, muutamasta lähiajan käytännön toimintatavoitteesta.

Tähän listattaisiin myös tärkeimmät resurssit, joita yhdistys tarvitsee toimintansa mahdollistumiseksi. Tuloksena olisi käsikirja, joka kertoo kolmannen sektorin osuudesta köyliöläisten ja yleisesti alueen hyvinvoinnin edistäjänä. Käsikirja kohdistettaisiin päättäjille sekä viranhaltijoille että luottamushenkilöille kuntien yhdistymiseen valmistautuessa ja sen jälkeenkin.

Yhteenveto yhdistysten toiminnasta varmistaa, että näitä ei ohiteta tiedostamatta kun tehdään päätökset tiukan talouskuurin aikana. Tavoitteena on, että säästöt eivät syö yhdistysten vapaaehtoistyön tuomaa hyötyä koko yhteisölle. Toisaalta on myös tarve ja samalla mahdollisuus löytää uusia luovia ratkaisuja olemassa olevien resurssien kekseliääseen hyödyntämiseen.

Seppo Saarinen               Anne Reunanen
kunnanjohtaja                kylien yhteistoimikunnan puolesta 
 
>> Vanhat tiedotteet
 
 
Yrityshaku
Yrityshaun käyttöohjeet Yrityshaun
käyttöohjeet
Sanahaku

Toimiala

Nimihaku
>>Listaa kaikki
tai
Anna haettavan nimi:

Kyläyhdistysalue

Toimintamuoto
Maatila Muu
Yhdistys Yritys
Hae