Köyliöläisten yrittäjien, maatilayrittäjien ja yhdistysten palvelu- ja tuotehakemisto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhat tiedotteet
TEHD√Ą√ĄN YHDESS√Ą K√ĖYLI√ĖN YHDISTYSOHJELMA
04.03.2015

Köyliöläisten yhdistysten hallituksille:

Muistakaa vastata
yhdistyskyselyyn 31.3. 2015 mennessä. Tavoitteena on laatia Köyliön yhdistysohjelma sekä yhdistysopas.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan kaikkia: kuntalaisia, yhdistyksiä, julkista ja yksityistä sektoria.

Tässä hyvinvoinnin kokonaisuudessa jokaisella on sellaista pääomaa, mitä yksikään muu ei voi korvata. Kuntatalouden haasteet ovat sen verran mittavia, että strateginen yhteistyö yhdistysten kanssa on viisasta päätöksentekoa.
Kunnissa tehtävillä päätöksillä voidaan merkittävästi tukea yhdistystoimintaa ja vapaaehtoisten aktiivisuutta.  


TEHD√Ą√ĄN YHDESS√Ą K√ĖYLI√ĖN YHDISTYSOHJELMA

Vuoden 2014 loppupuolella köyliöläiset järjestöt kokoontuivat pohtimaan, miten kiristyvässä taloustilanteessa ja mahdollisessa kuntaliitoksessa yhdistykset ja järjestöt voisivat turvata toimintansa jatkossakin niiltä osin, joissa ne ovat käyttäneet kunnan kiinteistöjä tai saaneet toimintaansa taloudellista tukea.

Erityisen tärkeäksi nähtiin selvittää vuoden 2015 kevään kuluessa, mikä on kunnan omistamien kiinteistöjen käyttöaste. Köyliössä on yli 80 rekisteröityä yhdistystä, joista osa toimii hyvin aktiivisesti ja osan toiminta on vähäistä tai kokonaan hiipunut. Kokouksessa todettiin, että jokaisessa yhdistyksessä ja järjestössä on ”tuulettamisen” aika. Omaa toimintaa pitää tarkastella kriittisesti ja miettiä esimerkiksi yhteistyömahdollisuuksia muitten yhdistysten kanssa, löytää uusia ratkaisuja kokoontumistilojen suhteen sekä parantaa yhdistyksen tiedottamista ja toiminnan näkyvyyttä.

Keskustelun jälkeen päätettiin perustaa työryhmä, joka pyrkii löytämään työkalun Köyliön kunnan alueella toimiville yhdistyksille ja järjestöille, jolla voidaan arvioida järjestöjen ja yhdistysten merkitystä ja roolia kunnassa sekä kehittää kolmannen sektorin yhteistyötä niin kunnan kuin seurakunnankin kanssa. 

Työryhmän kokoonkutsujaksi valittiin Anne Reunanen ja jäseniksi köyliöläisten yhdistysten edustajia. Työryhmä kokoontui 20.1. Yttilän Museokoululla. Läsnä olivat Anne Reunanen pj (Köyliön kylät), Reetta Hulmi (Köyliö-seura), Kauko Hakala (Köyliön Lallit), Raimo Savioja (Eläkeliiton Köyliön yhdistys), Nina Peltola (Vuorenmaan kyläyhdistys) ja Samuli Vahteristo (Kankaanpään kyläyhdistys).

Työryhmä ehdottaa, että laaditaan Köyliön kunnan yhdistysohjelma. Tällaisia malleja on jo olemassa muista kunnista, jotka on todettu toimiviksi ratkaisumalleiksi.

YHDISTYS TAI J√ĄRJEST√Ė: VAIN OSALLISTUMALLA VOI VAIKUTTAA TULEVAISUUTTA KOSKEVIIN P√Ą√ĄT√ĖKSIIN!

1. Yhdistysohjelman ja järjestöstrategian luomiseksi yhdistyksiltä ja järjestöiltä kerätään taustatietoa erillisen kyselyn avulla. (kysely liitteenä, vastaukset 10.3. mennessä) VASTAA TAI VAIKENE IKUISESTI!

2. Vastausten pohjalta laaditaan yhdistysohjelmarun
ko, joka esitellään kaikille järjestöille 26.3. kello 18, Köyliön kunnantalolla. Samalla täydennetään yhdistysohjelma- ja strategiatyöryhmän kokoonpanoa. Tilaisuudessa yhdistyksistä muodostetaan työryhmät, jotka pohtivat pienryhminä yhteistyömahdollisuuksia ja tilojen käyttöä sekä tekevät 10.4 mennessä tarvittavat muutosehdotukset yhdistysohjelmaan.

3. Työryhmä koostaa KÖYLIÖN YHDISTYSOHJELMAN. Tämän lisäksi jokaisesta yhdistyksestä tehdään perustietosivu. KÖYLIÖN YHDISTYSOHJELMA julkaistaan pdf-tiedostona ja linkitetään Köyliön kunnan sivuille. Mikäli julkaisuun saadaan hankerahoitusta, harkitaan sen painattamista ja jakamista kaikkiin köyliöläisiin koteihin. Kustannusrakenteen selvittyä, jokaiselle mukana olevalle yhdistykselle tulee pieni omarahoitusosuus. Köyliön kunnan osallistumista rahoitukseen selvitetään.

4. Tiedottaminen ja julkistaminen: Helmikuun aikana lähetetään tiedote median edustajille, jossa kerrotaan KÖYLIÖN YHDISTYSOHJELMAAN tulevan taustatiedon keruusta ja tavoitteista. Yhdistysohjelman valmistuttua se esitellään kunnan valtuutetuille ja järjestetään lehdistötilaisuus, missä kerrotaan yhdistysohjelman sisällöstä ja yhdistysten tavoitteista sekä yhteistyömahdollisuuksista niin kunnan kuin muidenkin toimijoiden kanssa.

TAUSTAA KYSYMYKSILLE

Kootaan perustiedot yhdistyksen toiminnasta ja sen tuottamista palveluista(vuokraustoiminta)sekä vapaaehtoistoiminnan synnyttämistä myönteisistä yhteisöllisistä vaikutuksista.

Selvitetään, miten yhteistyö toimii julkisen sektorin (kunnan ja seurakunnan) sekä kolmannen sektorin (yhdistykset ja järjestöt) välillä ja miten sitä voidaan kehittää. Olisiko palveluja joita kunta/seurakunta haluaisivat ostaa yhdistyksiltä tai järjestöiltä? Mitä yhdistyksiltä odotetaan kuntalaisten/seurakuntalaisten mielipiteiden ja toiveiden esiin tuojina?

Miten yhdistykset voisivat lisätä keskinäistä yhteistyötään?
Selvitetään, mistä kunnan kiinteistöstä voitaisiin yhdistysten tai järjestöjen kannalta luopua tai löytää mahdollisen kuntaliitoksen myötä vapautuville tiloille järkevää käyttöä? Paljonko yhdistykset ovat itse valmiit maksamaan esim. kunnan kiinteistöjen vapautuvista tiloista vuokraa? Olisiko mahdollista tiivistää yhdistysten yhteistyötä ja luopua jostain tiloista, jotta toisille tiloille saataisiin enemmän käyttöastetta ja siten taloudellista tehokkuutta tilojen käyttöön? 
 
>> Vanhat tiedotteet
 
 
Yrityshaku
Yrityshaun käyttöohjeet Yrityshaun
käyttöohjeet
Sanahaku

Toimiala

Nimihaku
>>Listaa kaikki
tai
Anna haettavan nimi:

Kyläyhdistysalue

Toimintamuoto
Maatila Muu
Yhdistys Yritys
Hae